Welkom op de website van ViaPacis. 

                      Volg ons op

                       Facebook

   Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

 Achter de Hiemen 41
9244 BP Beetsterzwaag

Tel. 0512-356175
koster@viapacis.nl
KvK nummer:76373096