Welkom op de website van ViaPacis. 

Diensten

Livestreams
Zondagsviering
20 juni
9.30  uur. Hyppolytuskerk Olterterp
Mevr. A. Oppewal (Drachten)
 
Zondagsviering
27 juni
9.30 uur, Ontmoetingskerk  
Ds. Bart Elbert 
 
Zondagsviering
4 juli
9.30 uur, Ontmoetingskerk 
Dhr. B. van Brug
 
Aanmelden voor zaterdag 12 uur, bij  koster@viapacis.nl
 
 

                      Volg ons op

                       Facebook

   Protestantse Gemeente ViaPacis   Beetsterzwaag - Olterterp

 Achter de Hiemen 41
9244 BP Beetsterzwaag

telefoon: 0628540428
koster@viapacis.nl
KvK nummer:76373096