Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit meerdere leden, waarbij ieder zijn eigen onderdeel beheert. Zij vergaderen een paar keer per jaar onderling.

Voorzitter

Bernard van Dijk is voorzitter van het CvK. Voor vragen en dergelijke kunt u e-mailen op cvkvoorzitter@viapacis.nl.

Secretaris/penningmeester

Jane de Jong behartigt momenteel beide taken. Voor algemene zaken kunt u e-mailen naar cvksecretaris@viapacis.nl en voor financiële aangelegenheden kunt u e-mailen naar cvkpenningmeester@viapacis.nl.

Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze kerk wordt bijgehouden door Marten Postma. Met behulp van het LRP systeem wordt het ledenbestand bijgehouden. Het is van belang dat leden zelf wijzigingen of informatie doorgeven. Zo blijft het ledenbestand actueel en op orde. U kunt uw vragen, opmerkingen of wijzigingen doorgeven op ledenadministratie@viapacis.nl.

Technische zaken

Vacant. Eventueel kunt u hierover e-mailen via cvktechnischezaken@viapacis.nl.

Onderhoud gebouwen

Vacant. Eventueel kunt u hierover e-mailen via cvkonderhoudgebouwen@viapacis.nl.

Tuincommissie

Regelmatig wordt de tuin van de Ontmoetingskerk onderhouden door een commissie van verschillende gemeenteleden. Voor meer info volgt.